Het is belangrijk om algemene ruimtes, zoals trappenhuizen en entrees, schoon te houden.


In veel gevallen vormen ze namelijk een visitekaartje voor het gehele complex en dragen ze bij aan een prettig woon- of werkklimaat.